ZESPÓŁ

Aleksandra Hofman

Aleksandra Hofman

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

+48 572 861 575

aleksandra.hofman@pozbierajmysli.pl

Pomysłodawczyni i założycielka Pracowni. Psycholog a także certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Pracuje z osobami doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej. Zajmuje się specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych, a także ich rodzin – prowadząc psychoterapię współuzależnienia, DDA oraz DDD.
Oferuje profesjonalne wsparcie w problemach tj. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia nastroju. Pracuje z osobami o niskiej samoocenie, mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, doświadczającymi przemocy, posiadającymi kłopoty w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi silnych nieprzyjemnych emocji. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach swoich pacjentów, w relacji z którymi dąży do tego, by czuli się bezpiecznie i komfortowo. Z każdym z nich ustala indywidualny plan terapii.
W Pracowni prowadzi nie tylko psychoterapię indywidualną, ale również spotkania grupowe, szkolenia a także treningi rozwojowe. W razie takiej potrzeby – również on-line.
Dba o dobre samopoczucie i dobre myśli wszystkich pacjentów poradni.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe osiągnęła pracując m.in. w prywatnym ośrodku psychoterapii, poradni leczenia uzależnień, fundacji a także firmie szkoleniowej.


Radosław Lepka

Radosław Lepka

Lekarz psychiatra

+48 502 651 855

radoslaw.lepka@pozbierajmysli.pl

Lekarz, specjalista psychiatrii. Zajmuje się problemami zdrowia psychicznego, w szczególności zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami od substancji chemicznych jak i behawioralnymi.
Interesuje się także historią myśli ludzkiej oraz teoriami rzeczywistości.
Oferuje konsultacje psychiatryczne również w języku angielskim.

Joanna Dudka

Joanna Dudka

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

+48 739 039 919

joanna.dudka@pozbierajmysli.pl

Jestem magistrem psychologii, o specjalności psychologia kliniczna i psychoterapeutą nurtu poznawczo-behawioralnego. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję także z parami.

Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej, takich jak m.in. ACT – terapia akceptacji i zaangażowania, Mindfullnes- terapia uważności, Zaburzenia lękowe w okresie dorastania, Radzenie sobie ze stresem przez techniki relaksacyjne, Wytrwałość i intensywność w działaniu, Mobbing i trudne sytuacje w miejscu pracy i wiele innych.

Swoją pracę poddaję superwizji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jestem trenerem i akredytowanym coachem ICF. Wspieram osoby chętne do rozwoju prowadząc coaching indywidualny, zespołowy, a także warsztaty rozwojowe i szkolenia.

 

 


Magdalena Żubrowska

Magdalena Żubrowska

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta rodzinny i indywidualny

+48 793 976 992

magdalena.zubrowska@pozbierajmysli.pl

Prowadzę praktykę nastawioną na pomoc DZIECIOM i OSOBOM DOROSŁYM w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Współpraca PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO z rodziną daje każdemu członkowi tej rodziny możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Pomoc ta pozwala, na przykład, sprostać wyzwaniom roli rodzica/opiekuna naszych pociech lub na nowo określić przyjęte ROLE i ustalić GRANICE w relacjach W RODZINIE.

Poza PRACĄ Z DZIEĆMI, pracuję z dorosłymi, z PARAMI i małżeństwami w trakcie lub po rozstaniu/rozwodzie, zdradzie lub porzuceniu. Niektóre pary przychodzą na spotkania, by odnaleźć siebie, inne, by rozstać się z zachowaniem godności i szacunku do siebie, szczególnie, gdy w grę wchodzą wspólne dzieci. TERAPIA PAR w sytuacji zdrady, jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba uwikłana w romans zdecyduje się go zakończyć. Z osobami, które weszły w rolę kochanków i czują dyskomfort, szukamy rozwiązań dla nich, które pozwolą im zrozumieć sens wikłania się w takie relacje.

Pracuję również z OSOBAMI DOROSŁYMI, które z różnych przyczyn zapomniały o sobie, wpadły w DEPRESJĘ, LĘKI lub NERWICE i teraz szukają siebie na nowo.

Przyglądamy się RELACJOM z partnerami, ZDRADOM, PORZUCENIU, TOKSYCZNYM ZWIĄZKOM, AGRESJI, szukamy wspólnie dobrych i zdrowych relacji, jak je rozpoznać, jak je budować, jak BYĆ ODPOWIEDZIALNYM i szczęśliwym człowiekiem.

ZAPRASZAM!


Martyna Walisiak

Martyna Walisiak

Psycholog kliniczny, Psychotraumatolog, Interwent Kryzysowy

+48 503 051 245

martyna.walisiak@pozbierajmysli.pl

Absolwentka Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Dyplomowany psychotraumatolog i interwent kryzysowy – SWPS w Warszawie.

Na co dzień obowiązki zawodowe realizuje na oddziale rehabilitacyjnym i opiekuńczo – leczniczym. W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne, ericksonowskie, systemowe oraz czerpie z tzw. terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (DBT).

Członek PTP i PTBST. Pracuje według standardów zawartych w Kodeksie etyczno – zawodowym Psychologa. Stale rozwija swoje umiejętności i kompetencje biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.

Główne obszary pracy:

 • diagnoza kliniczna z zakresu psychopatologii, zaburzeń zachowania i osobowości.
 • diagnoza neuropsychologiczna (urazy, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby neurodegeneracyjne i otępienne)
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • terapia osób po traumie ( stosowane metody – procedura przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, EMDR)
 • pomoc i wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym:
  • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
  • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
  • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (choroby układu krążenia, neurologicznymi, hormonalnymi, immunologicznymi)
  • nadmiernego lęku i niepokoju
  • obniżonego nastroju
  • trudności w relacjach partnerskich, rodzinnych, społecznych
  • kryzysów rozwojowych, egzystencjonalnych, sytuacyjnych – straty, żałoby, traumatycznych wydarzeń, trudności w relacjach partnerskich/małżeńskich, rozwodu, niepłodności, zagrożenia życia lub przeżywających ciężką/przewlekłą chorobę, uporczywych dolegliwości somatycznych pomimo braku medycznych przyczyn, utraty nadziei i/lub sensu życia.

Maria Szymiec

Maria Szymiec

Psycholog, Psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT

+48 784 196 990
maria.szymiec@pozbierajmysli.pl

Psycholog, psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT (Dance Movement Therapy), aktualnie odbywam praktyki zawodowe w tym nurcie, konsultant NSLT (Narodowej Sieci Leczenia Traumy), dyplomowany trener warsztatów i szkoleń.

Oferuję terapię indywidualną jak i w parach, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczyły w swoim życiu zdarzeń traumatycznych (utrata bliskiej osoby, wypadki, porzucenie, przemoc)
 • doświadczają problemów w relacjach z dziećmi, partnerem
 • mają trudności w stawianiu granic, komunikacji z najbliższymi
 • są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają obniżony nastrój, depresję
 • mają trudności wychowawcze i relacyjne ze swoimi dziećmi (bunt wieku młodzieńczego, niesłuchające dziecko, kłótnie i konflikty z dziećmi i dorastającą młodzieżą)
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć w końcu spokoju wewnętrznego
 • chcą poprzez psychoterapeutyczną pracę z ciałem rozwijać się i rozwiązywać swoje problemy.

Oferuję również pomoc psychologiczną i konsultacje dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty dla osób dotkniętych traumą, jak również warsztaty dla dzieci w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem.

Z radością angażuję się w pomoc i w pracę terapeutyczną opartą na pracy z ciałem, metody te są omawiane i dobierane indywidualnie wspólnie z klientem, w zależności od jego gotowości i chęci.

W pracy bardzo ważna jest dla mnie bezpieczna relacja, jaką może zbudować terapeuta i klient, oraz całościowe podejście do człowieka: praca zarówno z ciałem, emocjami, jak i umysłem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi poprzez pracę terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą, oraz dorosłymi którzy doświadczali w swoim życiu porzucenia, przekraczania granic, traum rozwojowych.

Serdecznie zapraszam!


Anna Fitzgerald

Anna Fitzgerald

Psycholog, Psychoterapeuta

tel. +48 664-467-081

anna.fitzgerald@pozbierajmysli.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Pracuje psychologicznie i psychoterapeutycznie w obszarach problemów:

 • radzenie sobie z emocjami
 • radzenie sobie z napięciem, stresem i napadami paniki
 • problemy z motywacją
 • problemy z poczuciem własnej wartości
 • dystymia
 • depresja
 • przeżywanie traumy
 • lęki i zaburzenia lękowe
 • problemy i zaburzenia adaptacyjne
 • problemy i zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • trudne sytuacje rodzinne, w tym np. rozwody
 • choroby onkologiczne
 • spektrum autyzmu, zespół  Aspergera, ADHD
 • obszary problemowe związane z chorobą stwardnienia rozsianego SM

* Specjalizuje i szkoli się w obszarze neuropsychologii

*** Prowadzi konsultacje i Psychoterapię dorosłych i młodzieży, w tym psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profuturo prowadząc terapię psychologiczną indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami neuroatypowymi, w tym Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD.

Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. Członek PTP, Ukończyła Psychologię na Uniwersytet SWPS, specjalność kliniczna.  ukończyła Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego i Studium Nonviolent Communication – NVC ukończyła w Szkole Trenerów „Dojrzewalni” w Warszawie. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jako trener zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz warsztatów według autorskich programów, które obejmują podnoszenie kompetencji zawodowych i liderskich, rozwój osobisty. Dodatkowo, jako wykładowca współpracuje z uczelniami wyższymi Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i WSB w Poznaniu. Tworzy programy rozwijające kompetencje studentów studiów dyplomowych i podyplomowych, wykłada i prowadzi zajęcia ze studentami. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Ukończyła kurs terapii ACT na Uniwersytecie SWPS. Praktyki stażowe odbyła w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej na oddziałach Neurologii i Leczenia Udarów mózgu. Obecnie, w trakcie pięcio letniego Kursu Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii  w Poznaniu, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne.


Partycja Michałowska

Partycja Michałowska

Dietetyk, Trener personalny

tel: +48 603 443 950

patrycja.michalowska@pozbierajmysli.pl

Dyplomowany dietetyk i trener personalny. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Do swoich pacjentów podchodzi kompleksowo, starając się zrozumieć ich potrzeby i problemy. Pragnie pomóc zmienić nawyki żywieniowe i pokazać, że nasze zdrowie często jest zależne od naszych wyborów żywieniowych.

Swoją wiedzę wciąż pogłębia i uaktualnia uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach a najważniejsze z nich to:
– Niepłodność – przyczyny, diagnostyka i skuteczna dietoterapia
– Interpretacja badań laboratoryjnych
– Wegetarianizm w kształtowaniu sylwetki
– Kongres dietetyki  „Żywienie- trening – wspomaganie”

Prywatnie związana ze sportami walki, łączy pasje z pracą. Współpracuje ze sportowcami różnych dyscyplin sportowych.
Specjalizuje się także w:
– chorobach tarczycy
– zespole jelita nadwrażliwego
– redukcji masy ciała
– niedowadze i niedożywieniu
– problemach hormonalnych
– żywieniu w niepłodności i problemach w zajściu w ciąże

Współtworzy Diet Team, którego celem jest żywieniowe, psychologiczne oraz treningowe wspomaganie płodności


Marta Kędzierska

Marta Kędzierska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

tel. +48 791 843 134

marta.kedzierska@pozbierajmysli.pl

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię par i małżeństw

Pomagam osobom dorosłym  w sytuacjach:

 • obniżonego nastoju
 • stanach napięcia, lęku
 • depresji
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • kryzysów spowodowanych trudną sytuacją życiową
 • trudności w związku z przeżywaniem chorób przewlekłych
 • dolegliwości psychosomatycznych

Prowadzę terapię par i małżeństw – pomagam przezwyciężyć kryzysy, przejść przez trudne doświadczenia – nieporozumienia, zdrady, utraty, choroby.

Pracuję także z dziećmi i rodzicami. Prowadzę psychoterapię rodzinną – pomagam znaleźć prawdziwe, często ukryte przyczyny problemów, z  którymi zmagają się dzieci i ich rodzice. Towarzyszę rodzinom w poszukiwaniu najlepszych w ich sytuacji rozwiązań i dróg rozwoju. Pracuję także z dziećmi nad przezwyciężeniem trudności rozwojowych – poznawczych, emocjonalnych i fizycznych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia w zakresie psychologii (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłam także studia na kierunku zdrowie publiczne na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej.

Jako terapeuta ukończyłam Poznańską Szkołę Terapii Dzieci i Młodzieży oraz wiele kursów, m. in. szkolenie z zakresu terapii narracyjnej, szkolenie dotyczące pracy metodą Kids’Skills. Obecnie jestem w trakcie ostatniego semestru kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.