ZESPÓŁ

Aleksandra Hofman

Aleksandra Hofman

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

+48 572 861 575

aleksandra.hofman@pozbierajmysli.pl

Pomysłodawczyni i założycielka Pracowni. Psycholog a także certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Pracuje z osobami doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej. Zajmuje się specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych, a także ich rodzin – prowadząc psychoterapię współuzależnienia, DDA oraz DDD.
Oferuje profesjonalne wsparcie w problemach tj. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia nastroju. Pracuje z osobami o niskiej samoocenie, mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, doświadczającymi przemocy, posiadającymi kłopoty w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi silnych nieprzyjemnych emocji. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach swoich pacjentów, w relacji z którymi dąży do tego, by czuli się bezpiecznie i komfortowo. Z każdym z nich ustala indywidualny plan terapii.
W Pracowni prowadzi nie tylko psychoterapię indywidualną, ale również spotkania grupowe, szkolenia a także treningi rozwojowe. W razie takiej potrzeby – również on-line.
Dba o dobre samopoczucie i dobre myśli wszystkich pacjentów poradni.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe osiągnęła pracując m.in. w prywatnym ośrodku psychoterapii, poradni leczenia uzależnień, fundacji a także firmie szkoleniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia


Radosław Lepka

Radosław Lepka

Lekarz psychiatra

+48 502 651 855

radoslaw.lepka@pozbierajmysli.pl

Lekarz, specjalista psychiatrii. Zajmuje się problemami zdrowia psychicznego, w szczególności zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami od substancji chemicznych jak i behawioralnymi.
Interesuje się także historią myśli ludzkiej oraz teoriami rzeczywistości.
Oferuje konsultacje psychiatryczne również w języku angielskim.

Małgorzata Tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

+48 886 727 977
malgorzata.tomaszewska@pozbierajmysli.pl

Jestem osobą z „sercem na dłoni” – oddaną swoim pacjentom, życzliwą i kompetentną, nie oceniam. Prowadzę zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową, tradycyjnie „twarzą w twarz”, jak i on-line. Przyjmuję pacjentów również w weekendy (soboty). Specjalizuję się w psychoterapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w uzależnieniu od czynności (uzależnienie od hazardu, Internetu, gier, telefonu, komputera, zakupoholizmu), w profilaktyce uzależnień (czyli zapobieganiu uzależnieniom) oraz w psychoterapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) i osób współuzależnionych.

Znam smak ciężkiej pracy na oddziale dziennym uzależnień z ciężkimi przypadkami uzależnień (również tych z zagrożeniami życia), gdzie zawsze śpieszyłam na ratunek zdrowia i życia moich pacjentów. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i magistrem pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie (kilkuletnie) w pracy terapeutycznej na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz kierunek studiów magisterskich: pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie i sukcesy w pracy terapeutycznej z najcięższymi przypadkami uzależnień (osoby bezdomne uzależnione). W latach 2014 – 2018 pracowałam jako psychoterapeuta uzależnień (od 2015 roku również jako kierownik oddziału dziennego) na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w poradni uzależnienia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. W poradni uzależnienia prowadziłam grupy popołudniowe: grupę tożsamości osoby uzależnionej, grupę wstępną dla kobiet współuzależnionych oraz grupę zapobiegania nawrotom picia i brania. W latach 1999 – 2011 jako pracownik naukowy pisząc rozprawę doktorską i publikując, artykuły naukowe, zajmowałam się problematyką uzależnień i profilaktyki uzależnień.

Ukończone szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu dialogu motywującego
 • Szkolenie: „Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego”
 • Szkolenie z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z doświadczeniem traumy
 • Szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, uzależnienie od Internetu, zakupoholizm)
 • Szkolenie z zakresu pomocy parze dotkniętej problemem uzależnieniaMaria Szymiec

Maria Szymiec

Psycholog, Psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT

+48 784 196 990
maria.szymiec@pozbierajmysli.pl

Psycholog, psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT (Dance Movement Therapy), aktualnie odbywam praktyki zawodowe w tym nurcie, konsultant NSLT (Narodowej Sieci Leczenia Traumy), dyplomowany trener warsztatów i szkoleń.

Oferuję terapię indywidualną jak i w parach, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczyły w swoim życiu zdarzeń traumatycznych (utrata bliskiej osoby, wypadki, porzucenie, przemoc)
 • doświadczają problemów w relacjach z dziećmi, partnerem
 • mają trudności w stawianiu granic, komunikacji z najbliższymi
 • są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają obniżony nastrój, depresję
 • mają trudności wychowawcze i relacyjne ze swoimi dziećmi (bunt wieku młodzieńczego, niesłuchające dziecko, kłótnie i konflikty z dziećmi i dorastającą młodzieżą)
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć w końcu spokoju wewnętrznego
 • chcą poprzez psychoterapeutyczną pracę z ciałem rozwijać się i rozwiązywać swoje problemy.

Oferuję również pomoc psychologiczną i konsultacje dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty dla osób dotkniętych traumą, jak również warsztaty dla dzieci w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem.

Z radością angażuję się w pomoc i w pracę terapeutyczną opartą na pracy z ciałem, metody te są omawiane i dobierane indywidualnie wspólnie z klientem, w zależności od jego gotowości i chęci.

W pracy bardzo ważna jest dla mnie bezpieczna relacja, jaką może zbudować terapeuta i klient, oraz całościowe podejście do człowieka: praca zarówno z ciałem, emocjami, jak i umysłem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi poprzez pracę terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą, oraz dorosłymi którzy doświadczali w swoim życiu porzucenia, przekraczania granic, traum rozwojowych.

Serdecznie zapraszam!Marta Kędzierska

Marta Kędzierska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

tel. +48 791 843 134

marta.kedzierska@pozbierajmysli.pl

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię par i małżeństw

Pomagam osobom dorosłym  w sytuacjach:

 • obniżonego nastoju
 • stanach napięcia, lęku
 • depresji
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • kryzysów spowodowanych trudną sytuacją życiową
 • trudności w związku z przeżywaniem chorób przewlekłych
 • dolegliwości psychosomatycznych

Prowadzę terapię par i małżeństw – pomagam przezwyciężyć kryzysy, przejść przez trudne doświadczenia – nieporozumienia, zdrady, utraty, choroby.

Pracuję także z dziećmi i rodzicami. Prowadzę psychoterapię rodzinną – pomagam znaleźć prawdziwe, często ukryte przyczyny problemów, z  którymi zmagają się dzieci i ich rodzice. Towarzyszę rodzinom w poszukiwaniu najlepszych w ich sytuacji rozwiązań i dróg rozwoju. Pracuję także z dziećmi nad przezwyciężeniem trudności rozwojowych – poznawczych, emocjonalnych i fizycznych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia w zakresie psychologii (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłam także studia na kierunku zdrowie publiczne na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej.

Jako terapeuta ukończyłam Poznańską Szkołę Terapii Dzieci i Młodzieży oraz wiele kursów, m. in. szkolenie z zakresu terapii narracyjnej, szkolenie dotyczące pracy metodą Kids’Skills. Obecnie jestem w trakcie ostatniego semestru kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.Agnieszka Pompecka

Agnieszka Pompecka

Dietetyk, pedagog zdrowia

tel. +48 573 155 824

agnieszka.pompecka@pozbierajmysli.pl

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z zakresu dietetyki oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pedagogiki zdrowia.
Czynnie jako dietetyk pracuję w poradni Mój dietetyk od ponad trzech lat. W tym czasie zgłębiam cały czas swoją wiedzę w licznych kursach, szkoleniach i na konferencjach (m.in.):

 • Kurs na Trenera Wsparcia w Odchudzaniu, uprawniający do prowadzenia Grup Motywacyjnych Klubu Równowagi Metodą Równowagi Metabolicznej;
 • Certyfikowane szkolenie „Dietacoaching I i II stopień” , organizowane przez Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego „NutriCenter”
 • Szkolenie „Nietolerancje pokarmowe – wyzwanie współczesnej medycyny, czy mit?”,
 • Szkolenie „Nutrigenetyka, nowoczesna diagnostyka w gabinecie dietetyka. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu polimorfizmów DNA w przygotowaniu indywidualnego jadłospisu”.

Mam doświadczenie w pracy z osobami:

 • chcącymi zredukować masę ciała;
 • zmagającymi sie z chorobami autoimmunologicznymi, w tym Hashimoto;
 • zmagającymi się z insulinoopornością;
 • osobami po licznych próbach redukcji masy ciała, które szukają skutecznego rozwiązania;
 • osobami na dietach eliminacyjnych (bezglutenowych, bezmlecznych itp.);
 • osobami z jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalnego wsparcia żywieniowego;

Współpracuję z Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jestem autorką artykułów o tematyce żywieniowej dostępnym między innymi na stronie dietetyk.pl.
Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, prelekcji i wystąpień konferencyjnych.
Do każdego staram się podchodzić kompleksowo, analizując wszystkie czynniki wpływające na sposób odżywiania. Zawsze szukam indywidualnych rozwiązań, które będą drogą do lepszego samopoczucia.


Jolanta Łobaczewska

Jolanta Łobaczewska

Pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, profilaktyk.

+48 794 698 480

Pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, profilaktyk.

Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią na Uniwerystecie Adama Mickiewicza, oraz Szkoły dla Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care w Broku, atakżekierunku ze specjalizacją Hospitality Business Management na Uniwersytecie SheffieldHallam w Wielkiej Brytanii., pracuje także w języku angielskim. Odbyła wiele szkoleń poprzez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu, między innymi technika pracy narzędziem EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) jak i technika pracy wokół problemów emocjonalnych metodą w podejściu EFT (Emotional Focused Therapy). Ukończyła także szkolenie terapeutyczne dla osób mających problem z pornografią i kompulsywną seksualnością, oraz zjawiskiem chemsexu w społeczności MSM. Certyfikowany realizator Programu Ograniczania Picia. Certyfikowany realizator programów profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” oraz profilaktyki wskazującej „Fred goes Net” dla młodzieży.

Pracuję głównie z:

 • Osobami mającymi problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, używających substancji szkodliwie jak i ryzykownie,
 • Osobami przejawiającymi trudności z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, seks, gry),
 • osobami, którzy mają trudności w relacjach z osobą uzależnioną,
 • Młodzieżą przejawiającą zachowania ryzykowne, oraz młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi,
 • Osobami przejawiającymi trudności relacyjne.

Pracuję w podejściu redukcji szkód i narzędziem dialogu motywującego. Bez względu na wybór celu terapii czy będzie to abstynencja, czy kontrolowanie używania substancji liczy się dla mnie przede wszystkim poprawa jakości życia pacjenta. Każda osoba jest traktowana indywidualnie, wspólnie ustalamy program i cel terapii skupiając się na potrzebach pacjenta, biorąc pod uwagę różnorodność i unikatowość doświadczeń ludzkich. Ważne jest dla mnie w pracy z drugim człowiekiem jest tworzenie relacji terapeutycznej w oparciu o szacunek i bezpieczeństwo. Towarzyszę pacjentom w ich trudnościach i cierpieniu z troską i empatycznym wsparciem. Wierzę, że każdy posiada zdolności i zasoby do samorozwoju, swoim wsparciem i motywacją próbuję je wzmocnić.” Próbuję widzieć świat, takim, jaki widzi go pacjent” (I. Yalom) i mu w nim towarzyszyć.Marta Adamek

Marta Adamek

Dietetyk kliniczny

+48 698 418 306

Jestem absolwentką kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych oraz na kierunku zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności.
Zanim rozpoczęłam pracę w Poradni Mój Dietetyk w Poznaniu, byłam dietetykiem w klinikach uzdrowiskowych oraz w szpitalu. Pracuję zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Zakres mojej praktyki zawodowej to m.in.:
– dietoterapia chorób metabolicznych (nadwaga i otyłość, cukrzyca, dna moczanowa)
– dietoterapia chorób autoimmunologicznych (Hashimoto, RZS, SM)
– dietoterapia insulinooporności
– wsparcie żywieniowe w chorobach układu krążenia
W pracy dbam o indywidualne, holistyczne podejście, uwzględniając wszystkie potrzeby moich podopiecznych. Lubię dzielić się wiedzą, którą chętnie poszerzam. Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz prelekcji. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia (m.in. SOIT organizowane przez Fundację Insulinooporność, Szkolenie „Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych”, Szkolenie „Hormonoterapia raka piersi-znaczenie prawidłowego odżywiania”).
Ogromną satysfakcję czerpię z każdego sukcesu moich podopiecznych, który zbliża ich do osiągnięcia zamierzonego celu.


Agnieszka Wianecka

Agnieszka Wianecka

Dietetyk kliniczny

+48 669 619 201

awienecka.dietetyk@outlook.com

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dietetyk kliniczny i sportowy, edukator żywieniowy. Specjalizuje się we wspieraniu żywieniowym chorób tarczycy, chorób metabolicznych (m.in. cukrzycy), kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców. W swojej działalności zajmuje się również edukacją żywieniową różnych grup wiekowych (w tym dzieci oraz seniorów). Publikuje artykuły w czasopismach branżowych, a na co dzień tworzy treści na Facebooku (www.facebook.com/awianecka.dietetyk), Instagramie (www.instagram.com/awianecka_dietetyk  oraz na stronie internetowej www.awdietetyk.pl


Anna Płachecka

Anna Płachecka

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

tel. +48 695 307 109

Jako psycholog pracuję od blisko czternastu lat. Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywałam pracując również jako pedagog, trener, doradca zawodowy.
W swojej praktyce zawodowej korzystam z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, terapii systemowej oraz dialogu motywującego. Ukończyłam na poziomie podstawowym kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach PSTTSR. Obecnie kontynuuję kształcenie na kursie zaawansowanym. Oprócz tego stale podnoszę swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach.
Od ponad sześciu lat pracuję w jednej z poznańskich szkół średnich, gdzie udzielam pomocy psychologicznej nastolatkom oraz ich rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych. Praca z młodymi, dorastającymi ludźmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Łatwo nawiązuję z nimi kontakt i odnajduję wspólny język. Rodzice są dla mnie partnerami w pracy wychowawczej, towarzyszę im w poszukiwaniu najlepszych dla nich rozwiązań i dróg rozwoju.
W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na jego zasobach, mocnych stronach i możliwościach. Wiem, że moi klienci je mają, a ja towarzyszę im w ich odkrywaniu i wprowadzaniu zmian w ich życiu. Wyznaję zasadę, że każdy z nas jest najlepszym ekspertem od samego siebie – nikt przecież nie zna nas tak dobrze, jak my sami.
Podczas indywidualnych spotkań zawsze dbam o warunki sprzyjające budowaniu relacji zaufania
i prowadzeniu rozmowy. Wiem jak trudno jest się czasem przełamać, ile odwagi potrzeba, aby opowiedzieć o swoich trudnościach i problemach, dlatego wsłuchuję się w swoich klientów
z akceptacją i zrozumieniem, bez oceniania, z zachowaniem pełnej dyskrecji. Te rozmowy i spotkania są przede wszystkim okazją do głębszego poznania siebie, spojrzenia z innej perspektywy na swoje życie, odkrywania własnych potencjałów i nowych możliwości.
Jeśli aktualnie zmagasz się z jakimś problemem, doświadczasz psychicznego bólu i cierpienia, odczuwasz lęk, niepokój, samotność, zmiany nastrojów, trudno Ci jest radzić sobie w relacjach międzyludzkich, czujesz się bezradny/a i bezwartościowy/a to zachęcam Cię do spotkania. To może być początek drogi wprowadzania zmian w Twoim życiu i poprawy jego jakości.
Prowadzę indywidualne konsultacje i terapię dla młodzieży (od 15r.ż.) oraz osób dorosłych (również on-line). Oferuję profesjonalne wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, w problemach emocjonalnych i lękowych, trudnościach w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, budowaniu więzi, niskim poczuciem własnej wartości i brakiem akceptacji, trudnościach wychowawczych i kryzysach rozwojowych.
W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.


Eliza Borowiak

Eliza Borowiak

Terapeuta holistyczny, specjalista ds. terapii schematów, pedagog, coach

Eliza Borowiak

Eliza.borowiak@pozbierajmysli.pl

Tel. 786 192 107

Terapeuta holistyczny, specjalista ds. terapii schematów, pedagog, coach

Jestem terapeutą holistycznym, specjalistą d/s terapii schematów pedagogiem, coachem.

Od wielu lat rozwijam swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach rozwoju osobistego. Posiadam certyfikat w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR zdobyty w International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes, terapii schematów, traumy, komunikacji NVC, coachingu klasycznego oraz dialogu motywującego Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Jestem absolwentką Akademii Trenera i Akademii Coachingu Kryzysowego. 

Pracując jako pedagog, terapeuta i coach przeprowadziłam wiele konsultacji wspierających oraz zrealizowałam wiele godzin warsztatów rozwojowych. Jestem twórczynią autorskich warsztatów dedykowanych rodzicom i nauczycielom oraz autorką kompendium wiedzy psychologiczno – pedagogicznej, stworzonym dla Oficyna LEX. 

W pracy terapeutycznej pomagam w uwalnianiu trudnych emocji, zranień z przeszłości, w transformacji przekonań i nieadaptacyjnych schematów, które blokują nas przed zmianą. Inspiruje mnie totalna biologia oraz holistyczne podejście do rozwoju człowieka, dlatego łączę pracę na poziomie mentalnym i duchowym z pracą z ciałem. 

Zapraszam do współpracy terapeutycznej osoby, które: 

 • tkwią w trudnych, toksycznych relacjach 
 •  są uwikłane w związek z partnerem o osobowości narcystycznej
 • żyją w dylemacie „zostać czy odejść” i nie umieją podjąć decyzji,
 • są trakcie rozwodu i szukają wsparcia emocjonalnego aby zminimalizować skutki rozwodowej traumy 
 • chcą uzdrowić relacje z dzieckiem/partnerem
 • chcą uleczyć swoje rany, zacząć lepiej rozumieć siebie, bardziej świadomie budować swoje życie i mieć więcej satysfakcji i spełnienia.