ZESPÓŁ

Aleksandra Hofman

Aleksandra Hofman

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

+48 572 861 575

aleksandra.hofman@pozbierajmysli.pl

Pomysłodawczyni i założycielka Pracowni. Psycholog a także certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Pracuje z osobami doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej. Zajmuje się specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych, a także ich rodzin – prowadząc psychoterapię współuzależnienia, DDA oraz DDD.
Oferuje profesjonalne wsparcie w problemach tj. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia nastroju. Pracuje z osobami o niskiej samoocenie, mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, doświadczającymi przemocy, posiadającymi kłopoty w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi silnych nieprzyjemnych emocji. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach swoich pacjentów, w relacji z którymi dąży do tego, by czuli się bezpiecznie i komfortowo. Z każdym z nich ustala indywidualny plan terapii.
W Pracowni prowadzi nie tylko psychoterapię indywidualną, ale również spotkania grupowe, szkolenia a także treningi rozwojowe. W razie takiej potrzeby – również on-line.
Dba o dobre samopoczucie i dobre myśli wszystkich pacjentów poradni.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe osiągnęła pracując m.in. w prywatnym ośrodku psychoterapii, poradni leczenia uzależnień, fundacji a także firmie szkoleniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia


Radosław Lepka

Radosław Lepka

Lekarz psychiatra

+48 502 651 855

radoslaw.lepka@pozbierajmysli.pl

Lekarz, specjalista psychiatrii. Zajmuje się problemami zdrowia psychicznego, w szczególności zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami od substancji chemicznych jak i behawioralnymi.
Interesuje się także historią myśli ludzkiej oraz teoriami rzeczywistości.
Oferuje konsultacje psychiatryczne również w języku angielskim.

Małgorzata Tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

+48 886 727 977
malgorzata.tomaszewska@pozbierajmysli.pl

Jestem osobą z “sercem na dłoni” – oddaną swoim pacjentom, życzliwą i kompetentną, nie oceniam. Prowadzę zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową, tradycyjnie „twarzą w twarz”, jak i on-line. Przyjmuję pacjentów również w weekendy (soboty). Specjalizuję się w psychoterapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w uzależnieniu od czynności (uzależnienie od hazardu, Internetu, gier, telefonu, komputera, zakupoholizmu), w profilaktyce uzależnień (czyli zapobieganiu uzależnieniom) oraz w psychoterapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) i osób współuzależnionych.

Znam smak ciężkiej pracy na oddziale dziennym uzależnień z ciężkimi przypadkami uzależnień (również tych z zagrożeniami życia), gdzie zawsze śpieszyłam na ratunek zdrowia i życia moich pacjentów. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i magistrem pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie (kilkuletnie) w pracy terapeutycznej na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz kierunek studiów magisterskich: pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie i sukcesy w pracy terapeutycznej z najcięższymi przypadkami uzależnień (osoby bezdomne uzależnione). W latach 2014 – 2018 pracowałam jako psychoterapeuta uzależnień (od 2015 roku również jako kierownik oddziału dziennego) na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w poradni uzależnienia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. W poradni uzależnienia prowadziłam grupy popołudniowe: grupę tożsamości osoby uzależnionej, grupę wstępną dla kobiet współuzależnionych oraz grupę zapobiegania nawrotom picia i brania. W latach 1999 – 2011 jako pracownik naukowy pisząc rozprawę doktorską i publikując, artykuły naukowe, zajmowałam się problematyką uzależnień i profilaktyki uzależnień.

Ukończone szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu dialogu motywującego
 • Szkolenie: „Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego”
 • Szkolenie z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z doświadczeniem traumy
 • Szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, uzależnienie od Internetu, zakupoholizm)
 • Szkolenie z zakresu pomocy parze dotkniętej problemem uzależnienia

Magdalena Żubrowska

Magdalena Żubrowska

Psycholog, Psychoterapeuta indywidualny i par

+48 793 976 992

magdalena.zubrowska@pozbierajmysli.pl

 

Prowadzę praktykę nastawioną na pomoc RODZICOM, MŁODZIEŻY i OSOBOM DOROSŁYM w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Pracuję z dorosłymi INDYWIDUALNIE i z PARAMI/ małżeństwami w trakcie lub po rozstaniu/rozwodzie, zdradzie lub porzuceniu. Niektóre pary przychodzą na spotkania, by odnaleźć siebie, inne, by rozstać się z zachowaniem godności i szacunku do siebie, szczególnie, gdy w grę wchodzą wspólne dzieci. TERAPIA PAR w sytuacji zdrady, jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba uwikłana w ROMANS zdecyduje się go zakończyć.
Pracując z OSOBAMI DOROSŁYMI, które z różnych przyczyn zapomniały o sobie, wpadły w DEPRESJĘ, LĘKI lub NERWICE, szukamy na nowo tego kim są. Z kobietami, niezależnie od wieku, szukamy kobiecości, siły i wewnętrznego piękna, które z często przekłada się na zmianę zewnętrzną.

Przyglądamy się RELACJOM z partnerami, ZDRADOM, PORZUCENIU, TOKSYCZNYM ZWIĄZKOM, PRZEMOCY EMOCJONALNEJ, PSYCHICZNEJ I EKONOMICZNEJ, szukamy wspólnie dobrych i zdrowych relacji, jak je rozpoznać, jak je budować, jak BYĆ ODPOWIEDZIALNYM i szczęśliwym człowiekiem.

W pracy z RODZICAMI pomagam im ustawić GRANICE i określić ZADANIA WYCHOWAWCZE adekwatnie do wieku dziecka. Weryfikujemy realność oczekiwań wobec dzieci, ustalamy plan pomocy rodzicom w wyjściu z kryzysu.

ZAPRASZAM!Maria Szymiec

Maria Szymiec

Psycholog, Psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT

+48 784 196 990
maria.szymiec@pozbierajmysli.pl

Psycholog, psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT (Dance Movement Therapy), aktualnie odbywam praktyki zawodowe w tym nurcie, konsultant NSLT (Narodowej Sieci Leczenia Traumy), dyplomowany trener warsztatów i szkoleń.

Oferuję terapię indywidualną jak i w parach, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczyły w swoim życiu zdarzeń traumatycznych (utrata bliskiej osoby, wypadki, porzucenie, przemoc)
 • doświadczają problemów w relacjach z dziećmi, partnerem
 • mają trudności w stawianiu granic, komunikacji z najbliższymi
 • są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają obniżony nastrój, depresję
 • mają trudności wychowawcze i relacyjne ze swoimi dziećmi (bunt wieku młodzieńczego, niesłuchające dziecko, kłótnie i konflikty z dziećmi i dorastającą młodzieżą)
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć w końcu spokoju wewnętrznego
 • chcą poprzez psychoterapeutyczną pracę z ciałem rozwijać się i rozwiązywać swoje problemy.

Oferuję również pomoc psychologiczną i konsultacje dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty dla osób dotkniętych traumą, jak również warsztaty dla dzieci w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem.

Z radością angażuję się w pomoc i w pracę terapeutyczną opartą na pracy z ciałem, metody te są omawiane i dobierane indywidualnie wspólnie z klientem, w zależności od jego gotowości i chęci.

W pracy bardzo ważna jest dla mnie bezpieczna relacja, jaką może zbudować terapeuta i klient, oraz całościowe podejście do człowieka: praca zarówno z ciałem, emocjami, jak i umysłem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi poprzez pracę terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą, oraz dorosłymi którzy doświadczali w swoim życiu porzucenia, przekraczania granic, traum rozwojowych.

Serdecznie zapraszam!Marta Kędzierska

Marta Kędzierska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

tel. +48 791 843 134

marta.kedzierska@pozbierajmysli.pl

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię par i małżeństw

Pomagam osobom dorosłym  w sytuacjach:

 • obniżonego nastoju
 • stanach napięcia, lęku
 • depresji
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • kryzysów spowodowanych trudną sytuacją życiową
 • trudności w związku z przeżywaniem chorób przewlekłych
 • dolegliwości psychosomatycznych

Prowadzę terapię par i małżeństw – pomagam przezwyciężyć kryzysy, przejść przez trudne doświadczenia – nieporozumienia, zdrady, utraty, choroby.

Pracuję także z dziećmi i rodzicami. Prowadzę psychoterapię rodzinną – pomagam znaleźć prawdziwe, często ukryte przyczyny problemów, z  którymi zmagają się dzieci i ich rodzice. Towarzyszę rodzinom w poszukiwaniu najlepszych w ich sytuacji rozwiązań i dróg rozwoju. Pracuję także z dziećmi nad przezwyciężeniem trudności rozwojowych – poznawczych, emocjonalnych i fizycznych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia w zakresie psychologii (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłam także studia na kierunku zdrowie publiczne na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej.

Jako terapeuta ukończyłam Poznańską Szkołę Terapii Dzieci i Młodzieży oraz wiele kursów, m. in. szkolenie z zakresu terapii narracyjnej, szkolenie dotyczące pracy metodą Kids’Skills. Obecnie jestem w trakcie ostatniego semestru kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.Agnieszka Pompecka

Agnieszka Pompecka

Dietetyk, pedagog zdrowia

tel. +48 573 155 824

agnieszka.pompecka@pozbierajmysli.pl

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z zakresu dietetyki oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pedagogiki zdrowia.
Czynnie jako dietetyk pracuję w poradni Mój dietetyk od ponad trzech lat. W tym czasie zgłębiam cały czas swoją wiedzę w licznych kursach, szkoleniach i na konferencjach (m.in.):

 • Kurs na Trenera Wsparcia w Odchudzaniu, uprawniający do prowadzenia Grup Motywacyjnych Klubu Równowagi Metodą Równowagi Metabolicznej;
 • Certyfikowane szkolenie „Dietacoaching I i II stopień” , organizowane przez Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego „NutriCenter”
 • Szkolenie „Nietolerancje pokarmowe – wyzwanie współczesnej medycyny, czy mit?”,
 • Szkolenie „Nutrigenetyka, nowoczesna diagnostyka w gabinecie dietetyka. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu polimorfizmów DNA w przygotowaniu indywidualnego jadłospisu”.

Mam doświadczenie w pracy z osobami:

 • chcącymi zredukować masę ciała;
 • zmagającymi sie z chorobami autoimmunologicznymi, w tym Hashimoto;
 • zmagającymi się z insulinoopornością;
 • osobami po licznych próbach redukcji masy ciała, które szukają skutecznego rozwiązania;
 • osobami na dietach eliminacyjnych (bezglutenowych, bezmlecznych itp.);
 • osobami z jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalnego wsparcia żywieniowego;

Współpracuję z Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jestem autorką artykułów o tematyce żywieniowej dostępnym między innymi na stronie dietetyk.pl.
Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, prelekcji i wystąpień konferencyjnych.
Do każdego staram się podchodzić kompleksowo, analizując wszystkie czynniki wpływające na sposób odżywiania. Zawsze szukam indywidualnych rozwiązań, które będą drogą do lepszego samopoczucia.


Katarzyna Wojtkowiak

Katarzyna Wojtkowiak

Psycholog, Psychoterapeutka, Socjoterapeutka, Seksuolog, Psycholog dziecięcy

+48605677887
katarzyna.wojtkowiak@pozbierajmysli.pl

Katarzyna Wojtkowiak – ZnanyLekarz.pl

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna). Ukończyłam także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studia podyplomowe Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy postępuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę konsultacje psychologiczne i seksuologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Zajmuję się diagnozowaniem rozwoju dzieci, w tym prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju psychoseksualnego. Towarzyszę dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, lękami, trudnościami w relacjach społecznych i innych okolicznościach życiowych, które są wyzwaniem dla dorastającego człowieka. Wspieram także rodziców w rozwiązywaniu napotkanych trudności wychowawczych, a także w polepszaniu funkcjonowania ich rodzin. Osobom dorosłym oferuję natomiast pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w trudnych dla nich sytuacjach osobistych, problemach w relacjach z ludźmi, problemach natury seksuologicznej, stanach obniżonego nastroju, trudnościach w radzeniu sobie ze stresem, zmaganiu się z zaburzeniem psychicznym itp.

Prowadzę także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Oferta”.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, który przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) oraz brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia (NICE) uznawany jest za najskuteczniejszą formę leczenia zaburzeń psychicznych oraz wspierania pacjentów w napotykanych trudnościach życiowych czy sytuacjach kryzysowych. Badania potwierdzają skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wskazując na jej rzetelne podstawy naukowe.

Prywatnie żona i matka.

Serdecznie zapraszam!

Klaudia Mikołajczyk-Bronka

Klaudia Mikołajczyk-Bronka

Psycholog, Pedagog

+48 519 800 225

Jestem psychologiem (specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej), pedagogiem, certyfikowanym terapeutą Racjonalnej Terapii Zachowania. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie interesują mnie ludzie i ich opowieść. W rozmowie z drugim człowiekiem ważne są dla mnie partnerstwo, akceptacja i empatia. Wierzę, że każdy człowiek jest zdolny do zmiany, a w swojej pracy pomagam tym, którzy:

 • chcą poznać i lepiej rozumieć samego siebie, swoje emocje i reakcje, a także radzić sobie z nimi w sposób konstruktywny,
 •  przeżywają kryzys, potrzebują emocjonalnego wsparcia,
 •  przeżywają trudne wydarzenia życiowe,
 •  odczuwają trudności w relacjach z innymi, trudności w związkach i relacjach rodzinnych i chcą budować trwałe, satysfakcjonujące związki,
 •  przechodzą proces rozstawania się i szukają wsparcia dla siebie i/lub dzieci,
 •  odczuwają zaburzenia nastroju oraz zaburzenia związane ze stresem,
 •  chcą wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu osobistym i zawodowym,
 •  chcą wzmocnić poczucie własnej wartości,
 •  chcą być lepszymi rodzicami, lepiej rozumieć swoje dzieci, zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności rodzicielskie

Dorosłym, młodzieży i dzieciom towarzyszę w drodze do odkrycia swoich mocnych stron oraz wzmocnienia własnych możliwości i zasobów do rozwijania się i przezwyciężania trudności. Na co dzień jestem żoną i mamą, praktykującą Rodzicielstwo Bliskości w duchu wartości propagowanych przez Jespera Julla.

MOJE WYKSZTAŁCENIE:

W 2012 roku obroniłam pracę doktorską na temat „Jakość opieki nad dzieckiem w rodzinie a jego emocjonalno-społeczne funkcjonowanie” i uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2007 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2006 roku ukończyłam pedagogikę specjalną na tym samym Uniwersytecie. Od 2014 roku posiadam certyfikat terapeuty Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyłam specjalistyczne kursy z zakresu terapii traumy i terapii schematu: Leczenie traumy w terapii poznawczo-behawioralnej i schematu; Techniki wyobrażeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu. Ukończyłam także szkolenie z zakresu dialogu motywującego oraz kursy z zakresu pracy z dziećmi: Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi; Depresja wśród młodzieży; Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym; Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną; Aktywności wspierające integrację sensoryczną. Jako specjalista cały czas dbam o rozwój swojej wiedzy i praktycznych umiejętności, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach.

Julia Kisielewska

Julia Kisielewska

Pedagog Specjalny, Terapeuta

+48 519 800 596

 

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych, w trackie studiów z psychologii klinicznej

Specjalizuję się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z trudnościami
i deficytami w rozwoju, z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (zwłaszcza
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną). Prowadzę zajęcia indywidualne, których celem jest rozwijanie funkcji poznawczych, komunikacyjnych oraz umiejętności emocjonalno – społecznych. Organizuję również zajęcia w małych grupach, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji i relacji społecznych. Promuję podejście relacyjne, aby dzieci i rodzice będący w procesie terapeutycznym czuli się bezpiecznie i komfortowo. Oferuję też profesjonalne wsparcie i poradnictwo wychowawcze rodzicom.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie – 2009r. i doktorskie – 2016r.) oraz studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej, uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, a także w kilkunastu specjalistycznych szkoleniach potwierdzonych certyfikatami, m.in.: kurs terapii behawioralnej, trening umiejętności społecznych (TUS), szkolenie z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS, szkolenie z diagnozy funkcjonalnej za pomocą narzędzia VB-MAPP, szkolenie ze stosowania Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL, kurs z Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (w trakcie szkolenia).

Kompetencje zawodowe wciąż doskonalę pracując jako wykładowca akademicki, a także jako diagnosta i terapeuta w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO oraz
w Centrum wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej KALEJDOSKOP.