Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest alternatywą bądź uzupełnieniem terapii indywidualnej. Polega na leczeniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie osób.

Grupa ta staje się środowiskiem terapeutycznym, w którym – osoba w niej uczestnicząca – ma szansę dokonać wielu zmian. Dokonują się one poprzez poznawanie siebie na tle innych osób, obserwację innych ludzi i naszych związków i relacji z nimi. Grupa pozwala uświadomić sobie m.in. nawykowe sposoby myślenia, zachowania i przeżywania. Pozwala dostrzec ich konsekwencje. To, co bardzo ważne, to fakt, iż praca w grupie osób przynosi często poczucie zrozumienia i akceptacji, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Prowadzimy grupy w formie cotygodniowych dwugodzinnych spotkań, które odbywają się głównie w godzinach wieczornych.

Oferujemy:

 • terapię grupową dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych tj. alkohol, leki, narkotyki, dopalacze
 • terpię grupową dla osób z uzależnieniem behawioralnym tj. hazard, seksoholizm, uzależnienie od Internetu i komputera, kredytoholizm
 • terapię grupową dla pacjentów uzależnionych w trakcie procesu nawrotu choroby
 • terapię grupową dla osób współuzależnionych

a także terapię grupową dla osób, które:

 • czują się nadmiernie wycofane, nieśmiałe
 • mają trudności w przeżywaniu i wyrażaniu uczuć
 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • mają trudności z asertywnością
 • posiadają niską samoocenę
 • nie realizują się w pracy
 • mają trudności w nawiązywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych
 • stale odczuwają napięcie i niepokój

Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedza konsultacja indywidualna, podczas której dowiecie się Państwo wszystkich najważniejszych informacji dotyczących pracy w grupie – m.in. czasu jej trwania.
Serdecznie zapraszamy!