Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne – dla dzieci

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne – dla dzieci!

Twoje dziecko jest nieśmiałe? Ma trudności z adaptacją w nowym środowisku? Nie lubi przemawiać na forum klasy? A może ma problemy z szanowaniem granic innych osób, przestrzeganiem reguł? Nie lubi wyrażać emocji? Ma trudności w panowaniu nad złością?

Zapraszam na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne! Popracujemy nad trudnościami Twojego dziecka poprzez zabawę z rówieśnikami!

Obszary, którymi będziemy się zajmować:

  • emocje: psychoedukacja, radzenie sobie z emocjami, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
  • treningi współpracy w grupie oraz w parach,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników oraz wiary we własne możliwości; zwiększanie poczucia własnej skuteczności,
  • poszerzanie wiedzy o sobie samym, skłanianie do autorefleksji, wspieranie rozwoju osobowości dzieci,
  • treningi zachowań asertywnych,
  • ćwiczenie pamięci, koncentracji, refleksu,
  • radzenie sobie z rywalizacją i frustracją.

To wszystko (i jeszcze więcej) w formie gier i zabaw, gwarantujących przyjemne spędzanie czasu przez uczestników, którzy dokonują ogromnego wkładu w rozwój osobisty, nie zdając sobie z tego sprawy.

Zajęcia prowadzone są w formie grupowych warsztatów dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat (uczestnicy są podzieleni ze względu na wiek). Grupy liczą 4-8 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w terminie ustalonym z rodzicami uczestników. Kwalifikację na zajęcia poprzedza jedno spotkanie konsultacyjne z rodzicami oraz jedno spotkanie konsultacyjne z dzieckiem.

Prowadząca: Katarzyna Wojtkowiak, psycholog dziecięcy, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, socjoterapeutka.

Telefon: +48 605 677 887

Serdecznie zapraszam!